Stik z višjedimenzionalnimi svetlobnimi ladjami in bitji onkraj koprene – Maria


Imela sem zanimive sanje, da se je naše Osončje nahajalo znotraj nečesa, ki je izgledalo kot velikanski vesoljski čolniček; za vsako ladjo, ki je želela vstopiti, so poslali sive kvadrataste ploščate diske, ki so imeli spredaj laserje (za varnost).   

Opazovala sem ladjo, ki je prišla z obronkov, bila je okrogla in srebrna, skakala je v in izven obstoja ter je bila zelo podobna večji svetlobni ladji. To sigurno ni bila tehnologija, ki bi jo lahko videli na tem planetu.

Iz ladje so izstopila večja bitja živalskega tipa, ki so lahko komunicirala s pomočjo telepatije. Stala so na dveh nogah poleg prijaznega in veliko-okega manjšega bitja z sivo-modrikasto kožo, ki ni imelo las, samo kožo. Izgledal je kot znanstvenik, za celotno posadko se je čutilo, da so zdravilci ter da so na misiji.

Spomnim se, da sem se spraševala, ali sem se znašla v paralelnem svetu, ali v čistini ali pa sem doživljala vizijo? Doživetje iz preteklega življenja?

Ne, sedaj sem prepričana, da sem tam bila v svojem eteričnem telesu in da je bilo vse zelo resnično.

Spomnim se, da sem hodila po ladji, bilo je skoraj tako, kot da je bil vesoljski čolniček celotna ladja ter da je njegova posadka bila izurjena za zaščito sončnega sistema pred kakršnikoli vsiljivci ne glede na vse. Spomnim se spiralnih stopnic ter kako je eden izmed članov posadke tekel na vso moč, da bi prinesel novice o novih zunanjih prišlekih.  

Bitja, ki so prispela s svojo svetlobno ladjo, so samo stala v vesolju, lahko so dihala brez kisika. Takrat sem spoznala, da so tudi oni bili v eteričnem stanju in zato sem jih lahko videla ter komunicirala z njimi.

Spomnim se, da sem jim govorila, kdo je bil na krovu ladje, bilo je skoraj tako, kot da bi bila tam in hkrati ne, kot samo opazovalka. Bila sem duh, delovala na nevtralni strani in jih vodila preko svoje eterične prisotnosti. Čutila sem, da so me prosili, da v okviru njihovega prihoda posredujem kot ambasador.  

Novi prišleki so želeli vedeti, če bi bilo varno vstopiti. Želeli so se prikazati. Želeli so, da se vsa orožja izklopi. Izgledalo je, kot da ni bilo druge, kot da vstopijo v karanteno sončnega sistema. Morali so vstopiti in pogajanja niso prišla v poštev. Imeli so najvišje dovoljenje za  potovanje kamorkoli so želeli iti in niso živeli po pravilih omejenega vesoljskega potovanja.  

Kaj mi je bilo zanimivo je, da se posadka ni zavedala, da bi lahko prišla dobronamerna bitja, kot da so šli skozi program, ki jih je prepričal, da ni nikogar tam zunaj. To bi morda lahko bilo pojasnilo ter da niso bili obveščeni oziroma pripravljeni na nove goste izven sončnega sistema. Za posadko se je čutilo, da je človeška in da so bili specialisti, ki so bili izurjeni za varovanje našega sončnega sistema.  
Notranjost vesoljskega čolnička, na obronkih našega sončnega sistema, je izgledala zelo moderno in futuristično. Bila so dvigala in hodniki s srebrnimi stranskimi tirnicami, večina predelov je izgledala belih. Ob opazovanju notranje strukture je bilo moč videti zelo podrobni dizajn.

Imela sem zanimivo teorijo, da je bila večina izmed nas, ki smo na površju planeta oziroma prebujeni ljudje, kot bi temu nekateri rekli, mogoče med temi, ki so prišli na teh svetlobnih ladjah in morda so zaradi varnosti naše spomine na nek način izbrisali v prejšnjem življenju, sedaj pa je čas, da se vsi ponovno spomnimo, zato da lahko to osončje popeljemo nazaj k naravnemu multivesolju in osvobodimo vse izpod nadzora, ki se je tako dolgo časa zadrževal v tem sončnem sistemu. Mogoče boste vedeli, kdo ste.   

Drugi občutek, ki sem ga imela je bil, da so zgradili veliko vesoljsko postajo, ki bi pomagala odstranjevati kopreno1, ki so jo postavili okoli našega planeta, da zadrži vse ter da je to tisto, kar so se sile Luči tako zelo trudile odstraniti. Ljudje, ki so delali na tem vesoljskem čolničku, so bili osvobojeni malo preden sem prišla jaz in tudi oni so bili naprošeni, da pomagajo človeštvu in vsem tukajšnjem bitjem.  

Naj bodo vsi svobodni in naj se volja Vira manifestira na Zemlji.

V Ljubezni in Svetlobi,

Maria
Opomba prevajalke:

1 Koprena (angl. The Veil) –  Pred okoli 26 000 leti so Arhonti razglasili, da je ta planet njihova lastnina in vsa njegova živa bitja njihovi talci in sužnji. Za planet so razglasili, da je karantena in vsako vesoljsko plovilo, ki je vstopalo ali izstopalo iz tega planeta, je moralo imeti posebno dovoljenje Arhontov. Arhonti so ohranjali svoj nadzor s posebno tehnologijo, imenovano koprena. Koprena je ograja elektromagnetne frekvence na nižji astralni in še posebno na eterični ravni, ki se razteza maksimalno 13,840 km navzgor in navzdol od površja planeta ter v veliki meri preprečuje Svetlobi prodirati v karanteno Zemlje. S kopreno operirajo ne-fizični Arhonti. To tehnologijo bi najboljše opisali kot eterični HAARP. Ta tehnologija pači strukturo prostor/časa na kvantnem nivoju in tako ustvarja velike težave za pogonske sisteme NLP-jev pozitivnih zunajzemeljskih ras. V preteklosti je koprena močno oteževala napredek pozitivnih izvenzemeljskih ras naproti temu planetu. Več na: https://zmagaluci.blogspot.com/p/koprena.html

Komentarji